צנון אדום מאורך

צנון אדום מאורך זרעים

זרעים אורגניים של צנון אדום מאורך