צנון אדום מאורך

זרעים של צנון מאורך

זרעי צנון אדום מאורך אורגני