שעועית מטפסת טורקית_קרופ

זרעים של שעועית הילדה מטפסת