פלפל מאורך קורנו די טורו_קרופ

זרעים אורגניים של פלפל קורנו

זרעים של פלפל קורנו מתן הגנן