פלפל חריף הונגרי_קרופ

פלפל חריף הונגרי משתלת ירוק

זרעים של פלפל חריף הונגרי לגינה מתן הגנן