עגבניה שרי קטנה_קרופ

זרעים של עגבניית שרי

עגבניית שרי לגינה מתן הגנן