עגבניה שרי צהובה_קרופ

עגבנית שרי צהובה לגינה מתן הגנן

זרעים של עגבניית שרי לגינה מתן הגנן