מלוחיה_קרופ

זרעים של מלוחיה משתלת ירוק

זרעים אורגניים של מלוחיה לגינת ירק