דלעת פרובנס_קרופ

זרעים של דלעת פרובנס אורגנית

דלעת פרובנס אורגנית משתלת ירוק