אבטיח קרימזון

מעטפת זרעים של אבטיח קרימזון

זרעים של אבטיח אורגני