חציל לבן

חציל לבן אורגני משתלת ירוק

חציל לבן מתן הגנן