זרעי שעועית צהובה מטפסת

זרעי שעועית אורגנית צהובה מטפסת מתן הגנן