זרעים של פלפל הבנרו כתום

פלפל הבנרו כתום אורגני משתלת ירוק