עגבניית שרי לגינת ירק מתן הגנן

זרעים של עגבניות שרי לגינה משתלת ירוק