עגבניית שרי גדול

עגבניית שרי גדולה לגינה משתלת ירוק

שתילים של עגבנית שרי לגינה משתלת ירוק