מלפפון חממה2

שתילי מלפפון חממה אורגניים

זרעים של מלפפון חממה ממשתלת ירוק