מלון כתום קנטלופ

מלון כתום אורגני משתלת ירוק

זרעי מלון קנטלופ משתלת ירוק