חציל מלכה3

זרעים של חציל מלכה אורגני

שתילי חציל מלכה קלאסי משתלת ירוק