חציל אצבעות3

חצילים אצבעות אורגניים

חצילים אצבעות אורגניים משתלת ירוק