שעועית צהובה

שעועית צהובה אורגנית שיחית

שתילי שעועית צהובה אורגנית שיחית