שעועית סגולה

שעועית סגולה מטפסת

זרעים של שעועית סגולה