מגש הנבטה 108 תאים

מגש הנבטה במשלוח

מגש הנבטה לזרעים