כפפות בפעולה

כפפות לעבודה בגינה

מתן הגנן כפפות גינון