מגש הנבטה

מגש הנבטה עם זרעים אורגניים ואדמה

משתלת ירוק מגש הנבטה