מגש עם פירורים

מגש הנבטה רב פעמי

מתן הגנן מגש הנבטה