שפריצר גדול

מרסס גדול לגינה

משתלת ירוק מרסס גדול