גלגלת חוטי הדליה בפעולה

חוטי הדלייה מתן הגנן

חוט הדלייה וגלגלת משלוחים