גלגלת חוטי הדליה

גלגלת הדלייה "רולר הוק"

משתלת ירוק גלגלת הדלייה