סופית לצינור השקייה

סופית לצינור משלוחים משתלת ירוק