מחזיק טפטפות

יתד לקיבוע צינור בגינה

יתד ברזל לקיבוע צינור 16 מ"מ