מחבר שחור

סופית לצינור

ציוד לגינת ירק משתלת ירוק