מחבר שחור צומת תקריב

מחבר טי לצינור טפטפת

מוצרים לגינה משלוחים