מחבר שחור ארוך תקריב

מחבר ישר 16 מ"מ

מחבר לצינור טפטפת משלוחים