מסולסלת אדומה

זרעים של חסה מסולסלת אדומה

זרעים של חסה אדומה