צנונית רגילה

זרעים של צנונית

צנונית ארלי בל אורגנית זרעים