פרח זכרי של קישוא

פרח זכרי של קישוא

הפחר הזכרי של הקישוא ייגדל על גבעול בגובה של כ – 20 סנטימטר מהדהעול המרכזי של הצמח. בהפריה ידנית ניתן לקטוף אותו ובעזרתו להאביק את הפרחים הנקביים