עגבנייה מרמונד3

עגבניית מרמונד רגילה מתן הגנן

שתילי עגבניית מרמונד משתלת ירוק