עגבניה מרמונד2

זרעי עגבניית מרמונד

עגבניית מרמונד רגילה משתלת ירוק