חציל אצבעות יפני2

זרעי חציל אצבעות אורגני

שיח חציל אצבעות אורגני משתלת ירוק