הקמת גינת ירק

בחירת מיקום הגינה ניקוי והרטבת השטח סימון ופיזור קומפוסט תיחוח ובניית ערוגה זריעה ושתילה באדמה זריעה והנבטה במשתלה ראש מערכת (הברז הראשי)